Tag - banka e shqiperise

Mikrokreditë në ambjentin politik dhe ekonomik të Shqipërisë

Huazimi i parave për të varfërit dhe bizneset e vogla, si dhe të vetëpunësuarit nuk është një ide e re, madje është menduar si një qasje e thjeshtë. Duke i dhënë një hua të vogël dikujt në një vend me varfëri...

Diskutime rreth ndikimit të faktorëve ndikuesë te tregu i mikrokredisë

Në emisionin EkoPuls në Scan Tv, që u organizua të enjten lidhur me temën “Abuzimi me kreditë e këqia të blera” nga shoqëritë tregtare të mikrokreditit u zhvillua një trajtim në disa këndvështrime arsyet dhe ndikuesit duke...

Indeksim i pagave për të rritur besimin te sistemi dhe për një model të ri sfidues

Marrëdhënia midis përcaktimit të pagave dhe inflacionit është monitoruar këto vite të fundit nga afër nga Banka Qendrore dhe ish-Ministria e Financave dhe Ekonomisë, pasi ishte çelësi i suksesit të tyre në arritjen e stabilizimit makroekonomik në një regjim të...

Shpërndarja e barrës fiskale sipas destinacionit të buxhetit në Shqipëri 2023

Shpenzimet e buxhetit në 2023 janë realizuar në shumën 674.68 miliard Lekë apo 3.6% më shumë shpenzime nga 2022 (23.7 miliard lekë më shumë në 2023). Shpenzimet e gjithsej janë sa 29.2% e PBB-së (Tabela më poshtë) me rënie me...

Kush duhet të jenë pritshmëritë nga një regjim i kombinuar i politikave fiskale dhe monetare?

Një politikë fiskale që fokusohet te tepricat parësore pavarësisht nga stoku i borxhit real, por e kombinuar me një politikë monetare që siguron pagesat e interesit për borxhin e papaguar,  vlerësohet nga institucionet financiare ndërkombëtare se nuk e ndikojnë borxhin...

Fatura e shtrenjtë dhe pak e përballueshme e taksës së inflacionit

Politika monetare kontraktuese (politika e tkurrjes ekonomike) është tani metoda më popullore e kontrollit të inflacionit. Qëllimi i një politike kontraktuese është të zvogëlojë ofertën e parasë brenda një ekonomie duke rritur normat e interesit. Kjo ndihmon në ngadalësimin e...

FMN na tha mjaft gjëra edhe sivjet, por veprat e institucioneve vlejnë më shumë për ne

Në deklaratën e fundit per media, të misionit të FMN-së shihet se ka mjaft komente bazuar mbi konstatime, që janë në një masë të dukshme përsëritje të rekomandimeve të mëparshme, si dhe një vlerësim më i freskuar i situatës ekonomike...

Krizat ushtarake aktuale dhe detyrat e ekonomisë shqiptare

Ekonomia shqiptare sido që të jetë situata jashtë kufijve të saj është e cenueshme, pasi ka lënë hapësira të sovranitetit të saj të mos jenë faktor ndikues në raste shpërthimi të krizave ushtarake dhe ekonomike. Rasti kur nafta që prodhohet...

Demonetizimi i dytë brenda pak vitesh në Indi: Efekte dhe mësime

Kur u zbatua politika e demonetizimit (tërheqja e një monedhe, kartëmonedhe ose metali të çmuar nga përdorimi) në vitin 2016 në Indi i zuri në befasi të gjithë, përveç qeverisë dhe Bankës Qendrore (Banka e Rezervës së Indisë, RBI)

Investimet me kapital publik, borxhi dhe ndikimi në tregun monetar

Programet buxhetore për vitin 2023, në një kufizim të tyre të ndërlidhur me borxhin e lartë publik, ashtu si duket edhe në fillim të 6-mujorit të dytë 2023 (64.78% e PBB-së), megjithë efektetet zbutëse me të paktën 4% në ulje...

error: