Tag - demonetizim

Demonetizimi për Shqipërinë ose përvoja indiane në luftimin e parasë informale dhe korrupsionit

Demonetizim[1] ose tërheqje nga qarkullimi të kartëmonedhave 5000 dhe 2000 lekë, - kjo është çështja! Demonetizimi (dalja nga qarkullimi) i parasë u prezantua nga qeveria e Indisë më 8 Nëntor 2016, me një akt të panjoftuar më parë për qytetarët...