Tag - pastrimi parase

Demonetizimi për Shqipërinë ose përvoja indiane në luftimin e parasë informale dhe korrupsionit

Demonetizim[1] ose tërheqje nga qarkullimi të kartëmonedhave 5000 dhe 2000 lekë, - kjo është çështja! Demonetizimi (dalja nga qarkullimi) i parasë u prezantua nga qeveria e Indisë më 8 Nëntor 2016, me një akt të panjoftuar më parë për qytetarët...

Pastrimi i parave të pista dhe Shqipëria: Në gjurmët e kriminelëve fiskalë

Pastrimi i parave është një proces që krijon perceptimin se paratë e fituara nga veprimtaritë e krimit, të konsideruara si vepra penale, të tilla si: trafikimi i drogës, prostitucionit, armëve, parave të padeklaruara në sistemin fiskal, veprimtarive terroriste e...