Tag - pastrimi parase

Rritja e pajtueshmërisë tatimore përmes parandalimit të pastrimit të parasë

Forcimi i pajtueshmërisë tatimore dhe mobilizimi i të ardhurave të brendshme është bërë një prioritet i politikës fiskale shqiptare në të paktën mbi një dekadë. Megjithëse është përshtatur vizioni për një rritje të modelit të pajtueshmërisë në funksion të një ambjenti...

Pastrimi i parave të pista dhe Shqipëria: Në gjurmët e kriminelëve fiskalë

Pastrimi i parave është një proces që krijon perceptimin se paratë e fituara nga veprimtaritë e krimit, të konsideruara si vepra penale, të tilla si: trafikimi i drogës, prostitucionit, armëve, parave të padeklaruara në sistemin fiskal, veprimtarive terroriste e kanë...

error: