Tag - kontabilistet

Rritja e pajtueshmërisë tatimore përmes parandalimit të pastrimit të parasë

Forcimi i pajtueshmërisë tatimore dhe mobilizimi i të ardhurave të brendshme është bërë një prioritet i politikës fiskale shqiptare në të paktën mbi një dekadë. Megjithëse është përshtatur vizioni për një rritje të modelit të pajtueshmërisë në funksion të një ambjenti...

Shqipëria forcoi transparencën dhe përmirësoi rregullimin dhe mbikëqyrjen, por nuk mjafton për ta hequr nga lista gri

Shqipëria ka përmirësuar masat e saj për të luftuar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit (AML/CFT), përfundon MONEYVAL në një raport vijues të publikuar më 21 Qershor 2023[1]. Shqipëria ka bërë përparim në adresimin e mangësive të...

error: