Tag - sistem fiskal

Ndryshimet ligjore të sistemit fiskal duan gjithpërfshirje dhe dialog

Përmbajtja e legjislacionit të taksave është e thjeshtë në shumicën e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Por, nisur nga shqetësimi i paraqitur prej shoqërisë civile dhe ekspertëve dhe organizatave të ndryshme në Shqipëri, por ndoshta edhe në vendet fqinje vendet duhet...

Problemet e administrimit fiskal për zgjidhje

Nga një sistem fragmentar i administrimit tatimor drejt një sistemi modern, transparent dhe efikas. Progresi është fjalëkalimi i administrimit, të paktën për pesë vitet e fundit. Janë arritur tashmë që deklarimet e bizneseve të jenë elektronike të cilat kanë kontribuar ndjeshëm në uljen...

Pastrimi i parave të pista dhe Shqipëria: Në gjurmët e kriminelëve fiskalë

Pastrimi i parave është një proces që krijon perceptimin se paratë e fituara nga veprimtaritë e krimit, të konsideruara si vepra penale, të tilla si: trafikimi i drogës, prostitucionit, armëve, parave të padeklaruara në sistemin fiskal, veprimtarive terroriste e kanë...

error: