Tag - pajtueshmëria tatimore

Rritja e pajtueshmërisë tatimore përmes parandalimit të pastrimit të parasë

Forcimi i pajtueshmërisë tatimore dhe mobilizimi i të ardhurave të brendshme është bërë një prioritet i politikës fiskale shqiptare në të paktën mbi një dekadë.Megjithëse është përshtatur vizioni për një rritje të modelit të pajtueshmërisë në funksion të një ambjenti...

error: