Tag - Ballkan

Inflacioni i Prill-Majit 2024 në OECD dhe Eurozonë i qëndrueshëm dhe në Ballkan shfaq shenja rritje

Inflacioni nga viti në vit në OECD, i matur me Indeksin e Çmimeve të Konsumit (CPI) mbeti përgjithësisht i qëndrueshëm në 5.7% në prill 2024, pas 5.8% në mars dhe 5.7% në janar dhe shkurt. Inflacioni total ra në...

Sa është kostoja orare e punës në Ballkanin Perëndimor dhe sa ndikohet nga produktiviteti?

Sipas kuptimit ndërkombëtar lidhur me koston e punës për njësi, ajo shihet si një masë e gjerë e konkurrencës (ndërkombëtare) të çmimeve. Ajo llogaritet si raport i pagës bashkë me kompensimet dhe shpërblimet e lidhura me punën ndaj orëve të...

Inflacioni i produkteve energjitike dhe ushqimeve në rënie në botë dhe rajon në fillimvitin 2024

Inflacioni i energjisë në OECD ka qenë negativ që nga maji 2023 dhe ka mbetur i tillë në 23 vende të OECD. Megjithatë, Turqia dhe Kolumbia përjetuan inflacion të energjisë më shumë se 25% në janar 2024. Inflacioni i ushqimeve...

Publikohet përmbledhja “Sistemet Tatimore në Ballkanin Perëndimor, 2023”

Përmbledhja “Sistemet Tatimore në Ballkanin Perëndimor, 2023” është një punim i bazuar në shqyrtimin e legjislacionit tatimor në praktikën e vitit 2022 dhe e krahasuar me raportin e vitet e mëparshme me të njëjtën tematikë të politikave fiskale. Kjo përmbledhje pasqyron...

Investimet e Huaja Direkte të lidhura me barrën tatimore në Ballkanin Perëndimor

Ne studimin e përfshirë ne Raportin BT 2022, Investimet e huaja direkte mesatare në BP në 2022 janë 8.8 miliard US. Dollarë, me një rritje të lartë të Serbisë dhe Shqipërisë, të cilat respektivisht kanë një pjesë sa 50.1%...

Reformimi tatimor dhe shpërndarja e të ardhurave për shtresat sociale

Reforma tatimore mundet të rrisë madhësinë e përgjithshme të ekonomisë. Nëse mendohet e mirëkonsultuar dhe e matur, ku e përbashkëta e reformimit është ndryshimi i pranuar nga shumica e palëve të interesit, reforma e vendos ekonominë në një rrugë të...

error: