Tag - antikorrupsion

Përmbledhja e analizave dhe publikimeve të ALTAX përgjatë 2023

Mund të jetë e vështirë të vazhdosh me të gjitha analizat, kërkimet dhe publikimet e raportimit që kemi përgatitur për publikun dhe median në vitin 2023. Kjo është arsyeja pse ne krijuam këtë listë përfundimtare të lidhjeve dhe publikimeve në...

Performanca në ekonomitë vendore: Progresi i mundësive dhe ndikimi nga kufizimet

Rezultati mesatar i treguesit ekonomik ra pak në vitin 2020 për tu ringritur në vitin 2021 dhe prapë duke u tërhequr në vitin 2022, pjesërisht për shkak të rimëkëmbjes së ngadaltë ose varësisë së zhvillimit të ekonomisë nga baza agro-bujqësore...

Mjedisi, turizmi dhe bujqësia në simbiozën e qasjes vendore të Vlorës

Pas një diagnoze në bashkëprodhim me mbi 150 palë të interesuara në territorin e Bashkisë Vlorë nëpërmjet Anketimit që kryem gjatë periudhës 1 Maj deri 1 Qershor 2022 , ne mund të shprehemi më të plotësuar lidhur me monitorimin...

error: