Tag - analiza

Publikohet analiza kërkimore “Menaxhimi i ndryshimit nevojë për ndryshimin e modelit të qeverisjes dhe komunikimit”

ALTAX Education vjen me publikimin e ri që përshkruan nevojën e ndryshimit të modelit të qeverisjes dhe komunikimit, pasi shihet se tashmë ka një shterim modelesh të lidhur me kohëzgjatjen e qeverisjes dhe nevojën për një ndryshim gjithpërfshirës dhe jo...

Përmbledhja e analizave dhe publikimeve të ALTAX përgjatë 2023

Mund të jetë e vështirë të vazhdosh me të gjitha analizat, kërkimet dhe publikimet e raportimit që kemi përgatitur për publikun dhe median në vitin 2023. Kjo është arsyeja pse ne krijuam këtë listë përfundimtare të lidhjeve dhe publikimeve në...

CENS 2023: Rëndësia e tij e madhe është sfida që duhet menaxhuar me përgjegjësi të posaçme

Regjistrimi i popullsisë dhe banesave është burimi më i madh i vetëm i një shumëllojshmërie informacioni statistikor mbi karakteristika të ndryshme të cilat kanë evoluar në mënyrat specifike që përmbledhin jetën shqiptare në këto 12 vite të fundit, që prej...

error: