Tag - bizneset

… drejt luftës së përbashkët për ngushtimin e informalitetit!

Ekonomia informale është e rëndësishme për ekonominë formale, sepse nëse madhësia e saj zyrtarizohet vit pas viti, kjo do të ndikonte potencialisht rritjen ekonomike, por do të rriste gjithashtu të ardhurat e buxhetit të qeverisë dhe si rezultat do të...

Kredia për bizneset dhe individët në një dinamikë të pazakontë

Gjatë 4-mujorit të parë 2024, bankat e nivelit të dytë kanë dhënë mesatarisht 940 milionë lekë kredi çdo ditë. Shuma tregon se kërkesa nga bizneset dhe qytetarët është rritur këtë vit. Kredia e re për bizneset për tremujorin e parë 2024...

Sa është kostoja orare e punës në Ballkanin Perëndimor dhe sa ndikohet nga produktiviteti?

Sipas kuptimit ndërkombëtar lidhur me koston e punës për njësi, ajo shihet si një masë e gjerë e konkurrencës (ndërkombëtare) të çmimeve. Ajo llogaritet si raport i pagës bashkë me kompensimet dhe shpërblimet e lidhura me punën ndaj orëve të...

Si ndikojnë ndryshimet e normave të interesit në përfitimin e bankës dhe të qytetarëve e bizneseve?

Industria bankare përfshin jo vetëm bankat tregtare (si i kemi në Shqipëri), por kryesisht bankat e investimeve, institucionet financiare të mikrokreditit (jo banka) dhe kompanitë e pensioneve dhe sigurimeve[1]. Të gjithë bankat kanë posedime të mëdha parash. Ato mbajnë...

Emigrimi i bizneseve, një sinjal për politika të zgjuara dhe përgjegjshmëri

Migrimi i bizneseve është pjesë e lëvizjes së kapitalit aty ku rikthimi dhe kushtet e të bërit biznes janë apo perceptohen si më të mira. Bizneset në rolin e investitorit kanë një rol qendror në menaxhimin e kësaj lëvizje kapitale...

Performanca në ekonomitë vendore: Progresi i mundësive dhe ndikimi nga kufizimet

Rezultati mesatar i treguesit ekonomik ra pak në vitin 2020 për tu ringritur në vitin 2021 dhe prapë duke u tërhequr në vitin 2022, pjesërisht për shkak të rimëkëmbjes së ngadaltë ose varësisë së zhvillimit të ekonomisë nga baza agro-bujqësore...

Jo një ekonomi si dielli që shkëlqen, por nuk të ngroh

Në analizat ndërkombëtare lidhur me situatën aktuale financiare përmendet, se “inflacioni erdhi nga askundi”, ashtu si ka deklaruar dhe presidentja e BQE, Zj. Lagarde[1]. Megjithëse, inflacioni në Shqipëri erdhi më shumë si imponim nga jashtë, në fakt zbuloi gjithë...

error: