Tag - ndertimi

Rishikimi i buxhetit në mes të vitit është gjithmonë një praktikë e mirë, por duhet transparencë dhe llogaridhënie

Rishikimet e buxhetit mund të jenë të nevojshme nëse shpenzimet e planifikuara ndryshojnë nga buxheti origjinal. Arsyet për rishikimin e një buxheti përfshijnë rritje (ose ulje) në shumat e financimit ose rialokimin e fondeve të buxhetuara midis kategorive të ndryshme...

Publikohet studimi “Rritja ekonomike në 2023 e sfiduar nga informaliteti dhe paraja e zezë”

Në këtë fillim të 6-mujorit të dytë, pas një qëmtimi dhe monitorimi në vijimësi të situatës së ekonomisë, por edhe qëndrimeve që po mbajnë institucionet financiare dhe fiskale, si dhe bazuar edhe në komentet dhe rekomandimet nga FMN, ekspertët e...

Jo një ekonomi si dielli që shkëlqen, por nuk të ngroh

Në analizat ndërkombëtare lidhur me situatën aktuale financiare përmendet, se “inflacioni erdhi nga askundi”, ashtu si ka deklaruar dhe presidentja e BQE, Zj. Lagarde[1]. Megjithëse, inflacioni në Shqipëri erdhi më shumë si imponim nga jashtë, në fakt zbuloi gjithë...

error: