Tag - rritja ekonomike

Treguesit makroekonomikë dhe fiskalë të Serbisë

Rritja ekonomike e Serbisë u përshpejtua në gjysmën e dytë të 2023, duke e çuar rritjen e PBB-së për vitin në 2.5%, falë një ecurie më të mirë se sa pritej të sektorëve të bujqësisë dhe ndërtimit, dhe një rimëkëmbje...

Treguesit makroekonomikë dhe fiskalë të Maqedonisë së Veriut

Rritja ekonomike ka qenë e fortë në fillim të vitit 2023, por vjen pas një rritje ekonomike të ngadalësuar në vitin 2022 për shkak të konsumit privat më të dobët dhe një zvarritjeje më të madhe nga eksportet neto

Si mundet njëkohësisht të ulet inflacioni dhe të rritet ekonomia me produktivitet?

Marrëdhënia midis rritjes së inflacionit dhe rritjes ekonomike është një temë e debatit të vazhdueshëm ekonomik. Një këndvështrim i ndërlidhur është se rritja e inflacionit nuk është shkaku i rritjes ekonomike, por vetëm një simptomë e problemeve themelore ekonomike që...

Inflacioni, konsumi, rritja ekonomike dhe ndikimet në 2024

Në publikimin e datës 10 Janar 2024 të indeksit të çmimeve të konsumit (inflacioni) për muajin Dhjetor 2023 vërehet se norma e tij në muajin Dhjetor 2023 është 4,0 % krahasuar me një vit më pare. Në muajin Dhjetor 2022...

Çfarë është një ekonomi e fortë?

Në sqarimin e termit ekonomi e fortë, sipas shumë përcaktimeve dhe kritereve nga shumica e informacioneve, shihet se duhet të përmbledhë së bashku: - Normë të lartë të rritjes ekonomike. Sipas komentit tonë, kjo nënkupton një zgjerim të prodhimit ekonomik,...

Një rritje ekonomike pa rritje për 2024, nëse nuk bazohet te gjithpërfshirja

Siç tregohet në Perspektivën Ekonomike Botërore disa ditë më parë, ndërsa bota ka treguar një qëndrueshmëri të jashtëzakonshme, rimëkëmbja nga goditjet e viteve të fundit është e ngadaltë, nën potencialet e saj dhe e pabarabartë. Rritja është e ngadalshme, sepse...

NDRYSHIMET EKONOMIKE NË VLORË DHE EFEKTET E PRITSHME PREJ RRITJES EKONOMIKE

Efektet rrjedhëse prej rritjes ekonomike, nëse shpërndarjet e të ardhurave nëpërmjet fondit të mbrojtjes sociale janë relativisht të qëndrueshme me kalimin e kohës, ato mund të zbusin por jo të ulin varfërinë. Në një krahasim të treguesve të buxhetit të...

error: