Tag - paga mesatare

Indeksim i pagave për të rritur besimin te sistemi dhe për një model të ri sfidues

Marrëdhënia midis përcaktimit të pagave dhe inflacionit është monitoruar këto vite të fundit nga afër nga Banka Qendrore dhe ish-Ministria e Financave dhe Ekonomisë, pasi ishte çelësi i suksesit të tyre në arritjen e stabilizimit makroekonomik në një regjim të...

Pesha tatimore mesatare e punës në OECD dhe Shqipëri dhe të ardhurat pas taksave, 2022-2023

Normat efektive të taksave mbi të ardhurat nga puna[1] u rritën në të gjithë OECD në vitin 2023, ndërsa inflacioni mbeti mbi nivelet historike. Me sistemet tatimore në shumë vende të OECD që nuk përshtaten plotësisht me inflacionin,...

Performanca ekonomike dhe fiskale në Ballkanin Perëndimor, 2021 – 2023

Në vitin 2023, popullsia e Ballkanit Perëndimor (BP6) është 16.98 milionë banorë nga 17.34 milionë banorë dy vite më parë, me një pakësim prej 2.1% ( 360.000 persona).Pakësimi më i madh ndihet në Serbi me 220.000 individë më pak, në...

Treguesit makroekonomikë dhe fiskalë të Serbisë

Rritja ekonomike e Serbisë u përshpejtua në gjysmën e dytë të 2023, duke e çuar rritjen e PBB-së për vitin në 2.5%, falë një ecurie më të mirë se sa pritej të sektorëve të bujqësisë dhe ndërtimit, dhe një rimëkëmbje...

Treguesit makroekonomikë dhe fiskalë të Maqedonisë së Veriut

Rritja ekonomike ka qenë e fortë në fillim të vitit 2023, por vjen pas një rritje ekonomike të ngadalësuar në vitin 2022 për shkak të konsumit privat më të dobët dhe një zvarritjeje më të madhe nga eksportet neto

Tregu i punës në Ballkanin Perëndimor, 2023

Tregu rajonal i punës vazhdoi të performojë mirë në 2023, por ka filluar të shfaqen shenjat e ftohjes, sipas raportit të pranverës 2024, më i fundit i Bankës Botërore. Punësimi i përgjithshëm për Ballkanin Perëndimor në tërësi (15+) arriti...

Statistikat për punësimin dhe pagën mesatare në tremujorin e dytë 2023 në syrin e fiskalistit

Paga mesatare mujore bruto për një të punësuar me pagë, gjatë tremujorit të dytë 2023, është 70.905 lekë, duke u rritur me 16,9 %, krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit të kaluar. Paga mesatare në sektorin publik është 82.207...

error: