Tag - Ministria e Financave

Kush duhet të jenë pritshmëritë nga një regjim i kombinuar i politikave fiskale dhe monetare?

Një politikë fiskale që fokusohet te tepricat parësore pavarësisht nga stoku i borxhit real, por e kombinuar me një politikë monetare që siguron pagesat e interesit për borxhin e papaguar,  vlerësohet nga institucionet financiare ndërkombëtare se nuk e ndikojnë borxhin...

FMN na tha mjaft gjëra edhe sivjet, por veprat e institucioneve vlejnë më shumë për ne

Në deklaratën e fundit per media, të misionit të FMN-së shihet se ka mjaft komente bazuar mbi konstatime, që janë në një masë të dukshme përsëritje të rekomandimeve të mëparshme, si dhe një vlerësim më i freskuar i situatës ekonomike...

Takimi konsultues me autoritetet e financave për taksën e pasurisë dhe administrimin tatimor vendor

Ne takimin me zv. Ministren e Financave, zj. Vjero, Niveli me i lartë përgjegjës per politikat fiskale ne vend, si dhe Drejtorin e Përgjithshëm per taksen e pasurisë, z. Sahitaj si dhe stafi hartues i draft ligjit "Per taksen e...

Demonetizimi i dytë brenda pak vitesh në Indi: Efekte dhe mësime

Kur u zbatua politika e demonetizimit (tërheqja e një monedhe, kartëmonedhe ose metali të çmuar nga përdorimi) në vitin 2016 në Indi i zuri në befasi të gjithë, përveç qeverisë dhe Bankës Qendrore (Banka e Rezervës së Indisë, RBI)

Publikohet dokumenti “A duhet të ndërhyjë Banka e Shqipërisë në rastin e Lekut të fortë?”

Pas një periudhe monitorimi dhe analizimi të tendencave dhe politikave të zbatuara nga Banka e Shqipërisë dhe qasjeve të politikës nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, ALTAX ka përgatitur një dokument me komente lidhur me pjesën se si do të...

error: