Tag - te ardhurat vendore

Takimi konsultues me autoritetet e financave për taksën e pasurisë dhe administrimin tatimor vendor

Ne takimin me zv. Ministren e Financave, zj. Vjero, Niveli me i lartë përgjegjës per politikat fiskale ne vend, si dhe Drejtorin e Përgjithshëm per taksen e pasurisë, z. Sahitaj si dhe stafi hartues i draft ligjit "Per taksen e...

GJIROKASTËR: KONSULTIMET PUBLIKE DHE BUXHETI NËN MONITORIMIN E EKSPERTIZËS CIVILE

Sipas  PBA 2022 – 2024 të Bashkisë Gjirokastër duke synuar ndërlidhjen me Strategjitë sektoriale dhe SKZHI II vërehet se mungon lidhja e duhur dhe ndërvarësia mes tyre. Sipas relacionit të PBA 2022 - 2024 dhe buxhetit vjetor faktik 2021 shihet...

ALTAX vijon takimet dhe komunikimin e praktikave të mira në Vlorë

Këtë të enjte, grupi i ekspertëve të ALTAX vijoi takimet dhe komunikimin, në qytetin e Vlorës për të dialoguar mbi praktikat e mira të përzgjedhura nga Raporti “Monitorimi shumëdimensional i qeverisjes vendore 2021, Bashkia Vlorë”. Këto praktika të mira janë...

Dita e Hapur Per Prezantimin e “Praktikave të Mira” dhe këndvështrimi qytetar i projekt-buxhetit 2023 i Bashkisë Vlorë

Qendra ALTAX duke vlerësuar çfarë kemi arritur ne bashkëpunim me Ju deri tani JU FTON ne Aktivitetin e titulluar si Dita e Hapur Per Prezantimin e “Praktikave të Mira" për ti bërë shembull edhe për bashkitë e tjera. Praktikat që do të përcillen janë - VLORË, ADMINISTRIMI I MIRË I MBLEDHJES SË TË ARDHURAVE VENDORE dhe - VLORA KTHEN MENAXHIMIN E MBETJEVE NË PRIORITET te cilat do të relatohen në...

error: