Tag - menaxhimi mbetjeve

ELBASAN: ADMINISTRIMI I MBJETJEVE DHE MJEDISI NE FUNKSION TE ZHVILLIMIT VENDOR DHE TURIZMIT

Dokumenti i politikave strategjike dhe plani kombëtar i menaxhimit të integruar të mbetjeve 2020 -2035 është në fazë fillestare zbatimi. Objektivat specifike të Dokumentit të Politikave Strategjike synojnë të japin zgjidhje praktike për (a) adresimin e problematikave në sistemin e...

ALTAX vijon takimet dhe komunikimin e praktikave të mira në Vlorë

Këtë të enjte, grupi i ekspertëve të ALTAX vijoi takimet dhe komunikimin, në qytetin e Vlorës për të dialoguar mbi praktikat e mira të përzgjedhura nga Raporti “Monitorimi shumëdimensional i qeverisjes vendore 2021, Bashkia Vlorë”.Këto praktika të mira janë pjesa...

error: