Tag - administrimi vendpr

Dita e Hapur Per Prezantimin e “Praktikave të Mira” dhe këndvështrimi qytetar i projekt-buxhetit 2023 i Bashkisë Vlorë

Qendra ALTAX duke vlerësuar çfarë kemi arritur ne bashkëpunim me Ju deri tani JU FTON ne Aktivitetin e titulluar si Dita e Hapur Per Prezantimin e “Praktikave të Mira" për ti bërë shembull edhe për bashkitë e tjera. Praktikat që do të përcillen janë - VLORË, ADMINISTRIMI I MIRË I MBLEDHJES SË TË ARDHURAVE VENDORE dhe - VLORA KTHEN MENAXHIMIN E MBETJEVE NË PRIORITET te cilat do të relatohen në...

error: