Tag - buxheti2023

BERATI, model për pastrimin e territorit dhe mbjelljen e pemëve dhe Projektbuxheti 2023

Qendra ALTAX duke vlerësuar çfarë kemi arritur ne bashkëpunim me Ju deri tani JU FTON ne Aktivitetin e titulluar si Dita e Hapur Per Prezantimin e “Praktikës së Mirë" për ti bërë shembull edhe për bashkitë e tjera. Praktikat që do të përcillen janë - BERATI, model për pastrimin e...

GJIROKASTËR, Ekonomia që rritet nga turizmi dhe Projektbuxheti 2023

Qendra ALTAX duke vlerësuar çfarë kemi arritur ne bashkëpunim me Ju deri tani JU FTON ne Aktivitetin e titulluar si Dita e Hapur Per Prezantimin e “Praktikës së Mirë" për ta bërë shembull edhe për bashkitë e tjera. Praktikat që do të përcillen janë - GJIROKASTËR, EKONOMIA QË RRITET NGA...

Dita e Hapur Per Prezantimin e “Praktikave të Mira” dhe këndvështrimi qytetar i projekt-buxhetit 2023 i Bashkisë Vlorë

Qendra ALTAX duke vlerësuar çfarë kemi arritur ne bashkëpunim me Ju deri tani JU FTON ne Aktivitetin e titulluar si Dita e Hapur Per Prezantimin e “Praktikave të Mira" për ti bërë shembull edhe për bashkitë e tjera. Praktikat që do të përcillen janë - VLORË, ADMINISTRIMI I MIRË I MBLEDHJES SË TË ARDHURAVE VENDORE dhe - VLORA KTHEN MENAXHIMIN E MBETJEVE NË PRIORITET te cilat do të relatohen në...

error: