Tag - bilanci primar

Kush duhet të jenë pritshmëritë nga një regjim i kombinuar i politikave fiskale dhe monetare?

Një politikë fiskale që fokusohet te tepricat parësore pavarësisht nga stoku i borxhit real, por e kombinuar me një politikë monetare që siguron pagesat e interesit për borxhin e papaguar,  vlerësohet nga institucionet financiare ndërkombëtare se nuk e ndikojnë borxhin...

error: