Tag - banka

Mikrokreditë në ambjentin politik dhe ekonomik të Shqipërisë

Huazimi i parave për të varfërit dhe bizneset e vogla, si dhe të vetëpunësuarit nuk është një ide e re, madje është menduar si një qasje e thjeshtë. Duke i dhënë një hua të vogël dikujt në një vend me varfëri...

Si ndikojnë ndryshimet e normave të interesit në përfitimin e bankës dhe të qytetarëve e bizneseve?

Industria bankare përfshin jo vetëm bankat tregtare (si i kemi në Shqipëri), por kryesisht bankat e investimeve, institucionet financiare të mikrokreditit (jo banka) dhe kompanitë e pensioneve dhe sigurimeve[1]. Të gjithë bankat kanë posedime të mëdha parash. Ato mbajnë...

Investimet e huaja 2023 në Shqipëri, sipas sektorëve dhe shteteve

Nëse do ti referoheshim një liste të investimeve me kapital të huaj apo edhe me kapital miks (i huaj dhe shqiptar, vërehet se harta e vendeve të origjinës së investitorëve të huaj, sipas sektorëve të ekonomisë ku kanë investuar dhe...

Ekonomia në vitin 2023 duket mjaftueshëm e çuditshme

Vitin e kaluar, goditjet më të mëdha për ekonominë shqiptare, ashtu si dhe për ekonomitë e vendeve përreth erdhën nga një sërë rrisqesh gjeopolitike, ku përtej situatës së nderë politike në Ballkan, kryesisht midis Kosovës dhe Serbisë[1], pushtimi...

error: