Tag - punesimi

Rritja ekonomike e tremujorit të parë në 2024 dhe të 10 viteve që kaluan

Performanca ekonomike ndryshon ndjeshëm midis tremujorëve të parë të 10 viteve të fundit (2015 -2024). Në një shikim krahasues të prodhimit të brendshëm bruto (kolona e fundit), sipas tremujorëve mes njeri - tjetrit shihet viti 2020 tregon rënie të vlerës së...

Shkalla e punësimit në Tr. 4 2023 në vendet e zhvilluara dhe në Ballkanin Perëndimor

Normat e punësimit dhe pjesëmarrjes në fuqinë punëtore të OECD[1] mbetën përgjithësisht të qëndrueshme në 70.1% dhe 73.8% në tremujorin e katërt të 2023, nivelet më të larta të regjistruara që nga fillimi i serisë në 2005 dhe...

Programet e mbrojtjes sociale duhen bazuar në masterplanin social

Sipas një analize të dedikuar të tre ekspertëve të FMN-së, bazuar te eksperienca braziliane “programet e mbrojtjes (përkrahjes) sociale[1] nuk janë vetëm thelbësore për të reduktuar varfërinë dhe për të promovuar kapitalin njerëzor, por gjithashtu mund të...

Ekonomia dhe punësimi duhet të nxiten nga një model politik bazuar në gjithpërfshirje

Ekonomia shqiptare dhe tregu i punës përjetoi një rimëkëmbje të dobët të punësimit pas pandemisë COVID-19, ndryshe nga rimëkëmbja që përjetuan vendet anëtare të BE-së. Në një shikim të ecurisë së ekonomisë në BE, shihet se pas një tkurrjeje me -5.9%...

Një rritje ekonomike pa rritje për 2024, nëse nuk bazohet te gjithpërfshirja

Siç tregohet në Perspektivën Ekonomike Botërore disa ditë më parë, ndërsa bota ka treguar një qëndrueshmëri të jashtëzakonshme, rimëkëmbja nga goditjet e viteve të fundit është e ngadaltë, nën potencialet e saj dhe e pabarabartë. Rritja është e ngadalshme, sepse...

Statistikat për punësimin dhe pagën mesatare në tremujorin e dytë 2023 në syrin e fiskalistit

Paga mesatare mujore bruto për një të punësuar me pagë, gjatë tremujorit të dytë 2023, është 70.905 lekë, duke u rritur me 16,9 %, krahasuar me të njëjtin tremujor të vitit të kaluar. Paga mesatare në sektorin publik është 82.207...

Performanca në ekonomitë vendore: Progresi i mundësive dhe ndikimi nga kufizimet

Rezultati mesatar i treguesit ekonomik ra pak në vitin 2020 për tu ringritur në vitin 2021 dhe prapë duke u tërhequr në vitin 2022, pjesërisht për shkak të rimëkëmbjes së ngadaltë ose varësisë së zhvillimit të ekonomisë nga baza agro-bujqësore...

Një tjetër dialog deliberativ bazuar te auditi social në Dibër

Ditën e martë, datë 11 Prill ALTAX me ekspertët e nisën me prezantimin e raportit me gjetjet dhe komentet lidhur me nevojën që bashkitë si Dibra duhet të kenë garantimin që Qeveria qendrore të ruajë dhe të mos tejkalojë...

VLORË: RRITJA E NEVOJSHME E TREGUT TË PUNËS, PAPUNËSIA, KOMENTET E SHOQËRISË CIVILE PËR PUNËSIMIN

Bashkia Vlorë, pas vitit 2015 u gjend e përfshirë në projekte zhvillimore, të cilat i ndikuan edhe hartimit të Planit të Përgjithshëm Vendor dhe vendimarrjeve të Këshillit të Bashkisë, si një zhvillim i organizuar në një formë të koordinuar...

GJIROKASTËR: PUNËSIMI VENDOR DHE INTEGRIMI I TË RINJVE NË TREGUN E PUNËS

Sipas të dhënave statistikore të faqes online të INSTAT, argumentohet fakti kombëtar se: Papunësia në Gjirokastër tregon rritje në vitin 2021 krahasuar me periudha të mëparshme. Niveli i papunësisë në rang kombëtar është 11.4% në fund të vitit 2021, si një...

error: