Tag - varferia

Programet e mbrojtjes sociale duhen bazuar në masterplanin social

Sipas një analize të dedikuar të tre ekspertëve të FMN-së, bazuar te eksperienca braziliane “programet e mbrojtjes (përkrahjes) sociale[1] nuk janë vetëm thelbësore për të reduktuar varfërinë dhe për të promovuar kapitalin njerëzor, por gjithashtu mund të...

GJIROKASTËR: INTEGRIMI NË TREGUN E PUNËS VENDORE DHE SHFRYTËZIMI I POTENCIALEVE VENDORE

Performanca ekonomike në Gjirokastër vjen kryesisht nga zhvillimet infrastrukturore dhe prodhimi dhe përpunimi industrial dhe produkteve ushqimore dhe ujore. Në vitin 2017 rritja ekonomike është tkurrur me vetëm - 0.8% të produktit vendor bruto. Në dy vitet pasardhëse rezulton një...

Treguesit makroekonomikë të Shqipërisë një vit para dhe pas vitit 2021, sipas Fondit Monetar

Sipas publikimit më të fundit për Shqipërinë, misioni i FMN këtë Dhjetor 2021 shprehet se: Rimëkëmbja është me bazë të gjerë në të gjithë sektorët, por bujqësia regjistroi rritje pozitive në gjysmën e parë të 2021. Prodhimi i energjisë elektrike...

error: