Tag - 2024

Diskutime mes aktorëve dhe grupeve të interesit për alarmin e aktiviteteve të prodhuesve për eksport

Në takimin e realizuar mes shumicës së aktorëve që kanë të njëjtin shqetësim, të përbashkët për ekonominë, prodhuese dhe eksportuese si dhe punësimin u theksua si një nevojë gjithpërfshirëse për të reaguar mbi përballjen me kushtet e përkeqësuara të të...

Një rritje ekonomike pa rritje për 2024, nëse nuk bazohet te gjithpërfshirja

Siç tregohet në Perspektivën Ekonomike Botërore disa ditë më parë, ndërsa bota ka treguar një qëndrueshmëri të jashtëzakonshme, rimëkëmbja nga goditjet e viteve të fundit është e ngadaltë, nën potencialet e saj dhe e pabarabartë. Rritja është e ngadalshme, sepse me...

error: