Tag - situata ekonomike

Diskutime mes aktorëve dhe grupeve të interesit për alarmin e aktiviteteve të prodhuesve për eksport

takimin e realizuar mes shumicës së aktorëve që kanë të njëjtin shqetësim, të përbashkët për ekonominë, prodhuese dhe eksportuese si dhe punësimin u theksua si një nevojë gjithpërfshirëse për të reaguar mbi përballjen me kushtet e përkeqësuara të...

Një tjetër dialog deliberativ bazuar te auditi social në Dibër

Ditën e martë, datë 11 Prill ALTAX me ekspertët e nisën me prezantimin e raportit me gjetjet dhe komentet lidhur me nevojën që bashkitë si Dibra duhet të kenë garantimin që Qeveria qendrore të ruajë dhe të mos tejkalojë...

error: