Tag - buxheti

Pabarazia e të ardhurave dhe faktorët ndikuesë në Ballkanin Perëndimor

Nga analiza jonë rezulton se pabarazia e të ardhurave prej punës është kontribues kryesor i shpërndarjes në të ardhurat e familjeve, por jo në shpërndarjen e drejtë të pasurisë në zotërim dhe mirëqenies. Kjo vërehet në rastin e zotërimit të pasurisë...

Shqetësim në rritje për shëndetin e politikës dhe barazisë tatimore, por dhe zhbalancimin e lirisë ekonomike

Ka një sërë çështjesh të rëndësishme dhe të ndërlidhura me politikat e tatimit të pagës, të cilat meritojnë vëmendje të përgjegjshme. Çdo vendim që prek tatimin e pagave duhet të ketë transparencë të thelluar dhe gjithpërfshirje që në proceset fillestare...

Edhe njëherë për koston e korrupsionit dhe rifitimin e legjimitetit të jetës tonë

Matja e kostos së korrupsionit shpesh konsiderohet të jetë një pjesë e domosdoshme e përcaktimit të mënyrës se si të luftohet korrupsioni. Vështirësia e matjes qëndron te realiteti se si duhet të llogaritet sa më afër dëmit faktik për të...

Inflacioni, konsumi, rritja ekonomike dhe ndikimet në 2024

Në publikimin e datës 10 Janar 2024 të indeksit të çmimeve të konsumit (inflacioni) për muajin Dhjetor 2023 vërehet se norma e tij në muajin Dhjetor 2023 është 4,0 % krahasuar me një vit më pare. Në muajin Dhjetor 2022...

Ekonomia duhet të kishte të njëjtin fokus si programi i Rindërtimit

Menjëherë pas tërmetit të vitit 2019 qeveria angazhoi një pjesë të mirë të burimeve të saj buxhetore dhe njerëzore[1] duke krijuar posaçërisht edhe një ministri për rindërtimin[2]. Sipas Ministrit  “Në këto 30 vite është hera e...

Vështrimi civil në Berat për projekt buxhetin me qytetarët dhe pa Bashkinë

Të mërkurën ekipi i ekspertëve të ALTAX vijoi rrugëtimin për bashkëbisedim me qytetarët dhe pushtetin vendor të Beratit, me qëllim që të jetë pjesë e vështrimit civil për diskutimin në funksion të transparencës dhe llogaridhënies së procesit të projekt buxhetit...

Shpenzimet publike për arsimin në botë dhe Ballkanin Perëndimor

Arsimi është një investim në të ardhmen pasi sjell përfitime të shumta ekonomike dhe sociale për individët dhe shoqëritë. Zakonisht i matur në lidhje me pasurinë e një kombi, shpenzimet për arsimin vijnë kryesisht nga buxhetet publike, por ato përfshijnë...

Çfarë është një buxhet i fortë?

Në vend që të merren vendime buxhetore bazuar në ecurinë e të ardhurave dhe shpenzimeve të viteve të kaluara, praktika e mirë e financave publike sugjeron që qeveria duhet ti strukturojë vendimet buxhetore bazuar në perspektivat për vitet e ardhshme. Buxheti...

Një rritje ekonomike pa rritje për 2024, nëse nuk bazohet te gjithpërfshirja

Siç tregohet në Perspektivën Ekonomike Botërore disa ditë më parë, ndërsa bota ka treguar një qëndrueshmëri të jashtëzakonshme, rimëkëmbja nga goditjet e viteve të fundit është e ngadaltë, nën potencialet e saj dhe e pabarabartë. Rritja është e ngadalshme, sepse...

error: