Tag - mireqenia

Pabarazia e të ardhurave dhe faktorët ndikuesë në Ballkanin Perëndimor

Nga analiza jonë rezulton se pabarazia e të ardhurave prej punës është kontribues kryesor i shpërndarjes në të ardhurat e familjeve, por jo në shpërndarjen e drejtë të pasurisë në zotërim dhe mirëqenies. Kjo vërehet në rastin e zotërimit të pasurisë...

Reformimi tatimor dhe shpërndarja e të ardhurave për individët

Reformat tatimore mund të forcojnë efektivisht stimujt për disa grupe të popullsisë dhe ekonomisë që mundet të ndikojnë në një perspektivë afatgjatë në ekonomitë ballkanike, të cilat ndodhen nën një presion të shtuar për zgjerim të tregut dhe stimujt e...

Pse bien çmimet e ndërtimeve?

Tregu privat i apartamenteve në vend ka ngecur në muajt e fundit. Të blesh një apartament të ri në Shqipëri, por veçanërisht në Tiranë dhe qytetet ku ka ndërtime të shumta është një detyrë e vështirë dhe është veçanërisht sfiduese. Vështirësia...

Çfarë është një buxhet i fortë?

Në vend që të merren vendime buxhetore bazuar në ecurinë e të ardhurave dhe shpenzimeve të viteve të kaluara, praktika e mirë e financave publike sugjeron që qeveria duhet ti strukturojë vendimet buxhetore bazuar në perspektivat për vitet e ardhshme. Buxheti...

error: