Tag - BE

Ekonomia mes Kinës dhe Europës pas vizitës së presidentit Kinez?!

Këtë Maj në 2024, për herë të parë në pesë vite, Presidenti i Kinës Xi Jinping vizitoi Evropën, me ndalesa në Francë, Serbi dhe Hungari[1]. Tre vendet që vizitoi zoti Xi, në shkallë të ndryshme përqafojnë shtytjen e Kinës...

Intervistë – Impakti ekonomik i vizitës së presidentit kinez në Europë

Në një intervistë që z. Gjokutaj dha për Radion e Jashtme të Kinës, për impaktin ekonomik të vizitës së presidentit kinez në Europëu përmëndën ndër të tjera se “kjo vizitë vjen në kuadrin e një marrëdhënieje, e cila, pas...

Sa është kostoja orare e punës në Ballkanin Perëndimor dhe sa ndikohet nga produktiviteti?

Sipas kuptimit ndërkombëtar lidhur me koston e punës për njësi, ajo shihet si një masë e gjerë e konkurrencës (ndërkombëtare) të çmimeve. Ajo llogaritet si raport i pagës bashkë me kompensimet dhe shpërblimet e lidhura me punën ndaj orëve të...

Niveli i informalitetit në ekonomi dhe punësim në Ballkanin Perëndimor

Madhësia e vlerësuar e sektorit informal në Shqipëri është shumë mbi mesataren e BE-së dhe në skajin e sipërm të vendeve të Ballkanit Perëndimor (BP6) për sa i përket punësimit, ashtu si shihet në tabelën më poshtë. Ballkani Perëndimor: Informaliteti në...

Procesi i Berlinit: Sfida për të fituar anëtarësimin përmes “Planit të Rritjes”

Procesi i Berlinit është një iniciativë që synon rritjen e bashkëpunimit rajonal në Ballkanin Perëndimor dhe dhënien e ndihmës për integrimin e vendeve të BP në Bashkimin Evropian. Ai filloi dhe u prezantua në 28 Gusht 2014, nga ish-Kancelarja Gjermane...

Investimet e Huaja Direkte të lidhura me barrën tatimore në Ballkanin Perëndimor

Ne studimin e përfshirë ne Raportin BT 2022, Investimet e huaja direkte mesatare në BP në 2022 janë 8.8 miliard US. Dollarë, me një rritje të lartë të Serbisë dhe Shqipërisë, të cilat respektivisht kanë një pjesë sa 50.1%...

Konkurueshmëria, investimet, ndikimi te rritja e pagave dhe te të hyrat fiskale

Konsumi privat dhe investimet ishin shtytësit kryesorë të rritjes ekonomike në vitin 2022, pa ndonjë ndryshim nga viti i mëparshëm, ashtu si edhe 5 vite më parë. Vendet në Ballkanin Perëndimor kanë aplikuar për mbi një dekadë norma të ulëta...

error: