Tag - liria fiskale

Përmbledhje nga Barra tatimore në Ballkanin Perëndimor – Shqipëri, Kosovë dhe Liria Fiskale 2024

Kjo përmbledhje prek ato pjesë të ndjeshme të studimit analitik Barra Tatimore në Ballkanin Perëndimor - Shqipëri, Kosovë...Dita e Lirisë Fiskale 2024. Ky  raport  trajton barrën tatimore në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe për Shqipërinë dhe Kosovën në veçanti...

Dita e Lirisë Fiskale në 2024 në Ballkanin Perëndimor dhe rajonet e Shqipërisë

Dita e Lirisë Fiskale për Ballkanin Perëndimor për vitin 2024 është dita e 114të e tij[1]. Në vitin 2024, në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut kjo ditë bie më herët. Në Bosnjë – Hercegovinë, Malin e Zi...

Sot është Dita e Lirisë Fiskale në Shqipëri!

Dita e Lirisë Fiskale përfaqëson tatimpaguesit e një vendi përballë ngarkesës së tyre nga administrata fiskale për mbledhjen e detyrimeve fiskale për buxhetin. Kjo ditë është data treguese për tu njohur, se në çfarë dite të vitit barra ndaj buxhetit të...

Dita e Lirisë Fiskale 2022 në Shqipëri, Kosovë dhe Ballkanin Perëndimor

Raporti i përvitshëm mbi barrën tatimore është studimi që u përgatit nga ekspertët dhe partnerët e ALTAX, si pjesë e procesit monitorues të serisë së Studimeve Fiskale shqiptare të ALTAX në 2022. Ky raport mbulon periudhën 2021 dhe referohet në analizën...

error: