Tag - ballkani

Inflacioni i përgjithshëm dhe inflacioni për lëndët djegëse në OECD dhe Ballkan, Gusht – Tetor 2023

Inflacioni i përgjithshëm (vit me vit) në OECD, i matur nga Indeksi i Çmimeve të Konsumit (CPI), u ul në 6.2% në Shtator 2023 nga 6.4% në Gusht, pas rritjeve në korrik dhe gusht. Inflacioni ra ndërmjet Gushtit dhe Shtatorit në...

Shpenzimet shëndetësore në botë dhe Ballkan, 2022

Pjesa e PBB-së që shkon në shëndetësi mbetet mbi nivelin e para-pandemisë prej 8.8%, edhe nëse në 11 vende të OECD-së, në vitin 2022 pritet të ketë rënë nën nivelet para pandemisë 2019. Sipas bazës së të dhënave OECD Statistics...

Papunësia në Ballkan dhe në OECD në Gusht 2023

Niveli i papunësisë në vendet anëtare të OECD dhe në Ballkanin Perëndimor, GUSHT 2023 Niveli papunësisë, BP6, Gusht 2023 Serbia...……..........................10.1% Shqipëria...……....................10.7% Kosova...…….........................12.6% Bosnjë-Hercegovina........13.1% Maqedonia e Veriut..........13.2% Mali i Zi...……........................16.4% Gjithë vendet e BP6 kanë treguar rënie te papunësisë. Nivelin me papunësi me të ulët e mban Serbia e...

Ekonomia në flakë në Evropën Juglindore në 2022

Sipas, publikim,eve të të dhënave makroekonomike për vendet e Ballkanit Perëndimor, Instituti i Vjenës për Studimet Ekonomike Ndërkombëtare parashikon me ulje në projeksionet e llogaritura rreth Prodhimit të Brendshëm. Në një renditje të vendeve, sipas prognozës rezultojnë se lufta në...

Ballkani Perëndimor: Barra fiskale në shtetet me taksim progresiv dhe ato me taksim të sheshtë

Të ardhurat fiskale të arkëtuara nga shtetet që aplikojnë taksimin progresiv (Shqipëria dhe Kroacia) të krahasuara me shtetet që zbatojnë taksimin e sheshtë (Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi, Serbia, Bosnjë-Hercegovina) shikohet se ka një barrë më të lartë...

Reformat, teknologjia dhe lidershipi do të ndihmojnë shqiptarët nga stuhia e ardhme

Rritja e PBB-së në Shqipëri tani është kthyer në nivelet që ishte një dekadë më parë dhe shkalla e papunësisë është më e ulta në njëmbëdhjetë vitet e fundit, e ndihmuar nga reformat në lehtësimin e aksesit të tregut të punës,...

error: