Tag - në Shqipëri

Investimi bankar në Shqipëri – Fondet e Investimeve

Investimi bankar ashtu si në gjithë botën edhe në Shqipëri konsiderohet si një aktivitet në fushën e investimeve. Një bankë investimi është zakonisht një kompani private që ofron shërbime të ndryshme financiare dhe shërbime të tjera për individë, korporata...

Punësimi dhe investimet kapitale në Shqipëri, 2016

Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave për vitin 2015, tregu i punës në Shqipëri përfshin 37.6 për qind të popullsisë gjithsej që banon aktualisht si rezidente në vend. Shkalla e pjesëmarrjes në forcat e punës për popullsinë 15-64...

Tregu i kapitaleve në tregun kapitalist në Shqipëri

Sipërmarrësit e mëdhenj janë njerëzit më me influencë në ekonominë e sotme shqiptare. Ata janë praktikuesit e kapitalizmit në modelin shqiptar. NË pamje të parë këta individë janë sipërmarrës, por ata janë edhe kapitalistët e rinj që përpiqen të futin...