Tag - mbrojtja sociale

Programet e mbrojtjes sociale duhen bazuar në masterplanin social

Sipas një analize të dedikuar të tre ekspertëve të FMN-së, bazuar te eksperienca braziliane “programet e mbrojtjes (përkrahjes) sociale[1] nuk janë vetëm thelbësore për të reduktuar varfërinë dhe për të promovuar kapitalin njerëzor, por gjithashtu mund të...

GJIROKASTËR: INTEGRIMI NË TREGUN E PUNËS VENDORE DHE SHFRYTËZIMI I POTENCIALEVE VENDORE

Performanca ekonomike në Gjirokastër vjen kryesisht nga zhvillimet infrastrukturore dhe prodhimi dhe përpunimi industrial dhe produkteve ushqimore dhe ujore. Në vitin 2017 rritja ekonomike është tkurrur me vetëm - 0.8% të produktit vendor bruto. Në dy vitet pasardhëse rezulton një...

error: