Tag - program politik

Gjetjet e Raportit “1000 ditët e qeverisë RAMA 3.0” nga POLIFAKT

Polifakt vjen me një Raport të detajuar të përgatitur me shumë kujdes në vigjiljen e 1000 ditëve të qeverisë Rama 3.0 për të treguar se seri nëçfarë niveli ka arritur performanca e qeverisë në zbatim të programit të saj. Raporti...

Fuqia e rrjetëzimit të shoqërisë civile dhe përfshirja në proceset vendore me ekspertizën e saj

Forcimi i rrjetit të shoqërisë civile dhe koordinimi me politikat vendore dhe qendrore për parandalimin dhe luftimin e ekstremizmit të dhunshëm. Në buxhetet e Bashkive, ashtu si kemi monitoruar edhe buxhetet e bashkive të tjera në gjeografi të ndryshme konstatohet...

GJIROKASTËR: INTEGRIMI NË TREGUN E PUNËS VENDORE DHE SHFRYTËZIMI I POTENCIALEVE VENDORE

Performanca ekonomike në Gjirokastër vjen kryesisht nga zhvillimet infrastrukturore dhe prodhimi dhe përpunimi industrial dhe produkteve ushqimore dhe ujore. Në vitin 2017 rritja ekonomike është tkurrur me vetëm - 0.8% të produktit vendor bruto. Në dy vitet pasardhëse rezulton një...

error: