Tag - rusi

Krizat ushtarake aktuale dhe detyrat e ekonomisë shqiptare

Ekonomia shqiptare sido që të jetë situata jashtë kufijve të saj është e cenueshme, pasi ka lënë hapësira të sovranitetit të saj të mos jenë faktor ndikues në raste shpërthimi të krizave ushtarake dhe ekonomike. Rasti kur nafta që prodhohet...

Efektet ekonomike të luftës në Ukrainë: Rrathët e ndikimit drejt Shqipërisë dhe botës

Efektet e luftës në ekonomi nga përvoja në dekada kanë rezultuar përmbledhtazi se: 1. Borxhi publik dhe nivelet e taksave janë rritur gjatë shumicës së konflikteve; 2. Konsumi si përqindje e PBB-së është ulur gjatë shumicës së konflikteve; 3. Investimet si përqindje e...

error: