Tag - administrata

Niveli i informalitetit në ekonomi dhe punësim në Ballkanin Perëndimor

Madhësia e vlerësuar e sektorit informal në Shqipëri është shumë mbi mesataren e BE-së dhe në skajin e sipërm të vendeve të Ballkanit Perëndimor (BP6) për sa i përket punësimit, ashtu si shihet në tabelën më poshtë. Ballkani Perëndimor: Informaliteti në...

Sektorët ndikuesë në PBB-në e 2023: Kujdes me rimodelimin e ekonomisë së re

Sipas publikimit të fundit të INSTAT për llogaritë kombëtare[1], “Produkti i Brendshëm Bruto (P.B.B) në tremujorin e tretë të vitit 2023 vlerësohet me rritje prej 3.46 %, kundrejt tremujorit të tretë të vitit 2022. Kontribut pozitiv kanë dhënë...

Banka Botërore: Shqipëria duhet të rindërtojë qasjen fiskale duke rritur të ardhurat

Strategjia pritet të përcaktojë prioritete në fushat e administrimit tatimor dhe politikës tatimore gjatë 5 viteve të ardhshme. Për zbatimin e suksesshëm të tij, autoritetet duhet të caktojnë një funksion të dedikuar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë (MFE) për...

Sa duhet të vlejnë drejtuesit publikë dhe privatë?

Çmimi i punës që paguhet për punën e secilit është i lidhur nga aftësitë dhe produktiviteti që ka në tregun e hapur. Në këtë kontekst, përfitimet e punëmarrësve nga punësimi duhet t’i kompensojnë atyre kontributin që japin në suksesin ekonomik...

Kontrolli tatimor dhe perspektiva drejt kontrollit të cilësisë bazuar te rrisku

Përpjekjet për modernizimin e administratës dhe rritjen e kapaciteteve të menaxhimit dhe zbatimit, ecin paralelisht me synimin që masat shtrënguese tatimore të ndëshkojnë të gjithë ata që nuk pajtohen me zbatimin vullnetar të legjislacionit apo kanë një kundërshtim të zbatimit,...

error: