Tag - edukimi

Qeveritë duhet të përgatiten për pasojat që vijnë nga popullsia në rënie

Nivelet e lindjeve kanë rënë ndjeshëm në shumë nga tregjet kryesore në zhvillim në botë. Ndërkohë, tregjet në zhvillim në Evropën Qendrore dhe Lindore kanë disa nga nivelet më të ulëta të lindjeve në botë, ndërsa shumica e vendeve të...

Çfarë na prezanton analiza e fundit e ALTAX mbi efektin ekonomik e social prej migracionit?

ALTAX Education, nëpërmjet punimit analitik Efekti ekonomik i emigracionit dhe nevoja për Kontratë të re Sociale për analizimin e politikave të emigracionit dhe ndikimit të tyre ne jemi ndalur në efektin që ka migracioni në ekonomi, në financat...

Shpenzimet publike për arsimin në botë dhe Ballkanin Perëndimor

Arsimi është një investim në të ardhmen pasi sjell përfitime të shumta ekonomike dhe sociale për individët dhe shoqëritë. Zakonisht i matur në lidhje me pasurinë e një kombi, shpenzimet për arsimin vijnë kryesisht nga buxhetet publike, por ato përfshijnë...

MIGRIMI NË GJIROKASTËR DHE EFEKTET DEMOGRAFIKE DHE EKONOMIKE

Lëvizjet e qytetarëve jashtë Gjirokastrës dhe brenda saj kanë ndikuar një bilanc negativ të popullsisë rezidente, në vitin 2021. 1. Nga largimet dhe ardhjet e popullsisë në vitin 2021 në Bashkinë Gjirokastër ka një humbje neto migratore në 2021 me...

BERAT: EDUKIMI I TË RINJVE DHE ZBATIMI I POLITIKAVE VENDORE NË KOORDINIM ME PUSHTETIN QENDROR SIPAS STRATEGJISË

Në lidhje me edukimin profesional, sipas programit qeverisës 2021 -2025 arsimi profesional, një formë arsimi e neglizhuar për shumë kohë, ka qenë një ndër përparësitë absolute të qeverisë në vitet 2013-2021. Si rrjedhojë e 3-fishimit të buxhetit është ngritur një...

error: