Tag - shpenzimet sociale

Shpërndarja e barrës tatimore sipas destinacionit në Ballkanin Perëndimor 2023

Shpërndarja e të ardhurave buxhetore duhet që të marrë në konsideratë kërkesat e individëve, familjeve dhe bizneseve të vet, të cilët në rolin e tatimpaguesit direkt dhe indirekt pretendojnë përfitim proporcional të barabartë. Sipas kësaj kërkese që vjen natyrshëm si...

Qeveritë duhet të përgatiten për pasojat që vijnë nga popullsia në rënie

Nivelet e lindjeve kanë rënë ndjeshëm në shumë nga tregjet kryesore në zhvillim në botë. Ndërkohë, tregjet në zhvillim në Evropën Qendrore dhe Lindore kanë disa nga nivelet më të ulëta të lindjeve në botë, ndërsa shumica e vendeve të...

error: