Tag - ndertim

Prezantohet përmbledhja e analizave ekonomike dhe fiskale “Më shumë ekonomi dhe më pak egoizëm politik”

Në përgjithësi ekonomia shqiptare i tejkaloi parashikimet e ekonomistëve vendas dhe të huaj për vitin 2023. Për 2024 duket se ekonomistët po shfaqin një qasje të kujdesshme në parashikimet e rritjes ekonomike të deklaruar nga qeveria në nivelin poshtë 4%. Parashikimet...

Publikimi i ri nga ALTAX për ndërtimin dhe trajtimin tatimor në Shqipëri, i azhornuar

Pas monitorimit të ecurisë së legjislacionit tatimor dhe rregullator për ndërtimin, si proces dhe si produkt i shitshëm në tregun shqiptar, ekspertët tanë hartuan një matërial të përpunuar nga të dhënat dhe publikimet ligjore online, nga përpunimet e ekspertëve fiskalë...

Rikuadrim i politikave për moslejimin e flluskave financiare në ekonomi

Çmimet e banesave në të gjithë botën kanë përjetuar një lulëzim të pandërprerë si pasojë e krizës globale financiare[1]. Megjithatë, shtrirja e bumit të banesave tregon ndryshime të konsiderueshme midis vendeve. Në Shqipëri gjatë 12 viteve të fundit (2010...

Taksat dhe tarifat ndaj një shoqërie ndërtimi banesash

Në tabelën më poshtë do të pasqyrojmë taksat, tatimet dhe tarifat që duhet të përballojë si kosto fiskale një zhvillues/sipërmarrje ndërtimi, si për administratën qendrore, po ashtu edhe për atë vendore. Taksat dhe tarifat ndaj një shoqërie ndërtimi banesash Emërtimi Zbatimi/Aplikimi Afati...

error: