Tag - ndertim

Rikuadrim i politikave për moslejimin e flluskave financiare në ekonomi

Çmimet e banesave në të gjithë botën kanë përjetuar një lulëzim të pandërprerë si pasojë e krizës globale financiare[1]. Megjithatë, shtrirja e bumit të banesave tregon ndryshime të konsiderueshme midis vendeve.Në Shqipëri gjatë 12 viteve të fundit (2010 – 2022),...

Taksat dhe tarifat ndaj një shoqërie ndërtimi banesash

Taksat dhe tarifat ndaj një shoqërie ndërtimi banesashEmërtimi Zbatimi/Aplikimi Afati deklarimit dhe pagesës Adresa ku raportohet dhe paguhetTaksa dhe tarifa vendore Taksa e truallit Aplikohet mbi sipërfaqen e truallit 20 lekë/ m² 1 here ne vit me njoftim nga DTTV DTTVTaksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet...

error: