Tag - shitje

Taksat dhe tarifat ndaj një shoqërie ndërtimi banesash

Taksat dhe tarifat ndaj një shoqërie ndërtimi banesash Emërtimi Zbatimi/Aplikimi Afati deklarimit dhe pagesës Adresa ku raportohet dhe paguhet Taksa dhe tarifa vendore  Taksa e truallit Aplikohet mbi sipërfaqen e truallit 20 lekë/ m² 1 here ne vit me njoftim nga DTTV DTTV Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga...