Tag - Bank of Albania

Prezantohet përmbledhja e analizave ekonomike dhe fiskale “Më shumë ekonomi dhe më pak egoizëm politik”

Në përgjithësi ekonomia shqiptare i tejkaloi parashikimet e ekonomistëve vendas dhe të huaj për vitin 2023. Për 2024 duket se ekonomistët po shfaqin një qasje të kujdesshme në parashikimet e rritjes ekonomike të deklaruar nga qeveria në nivelin poshtë 4%. Parashikimet...

error: