Tag - ekspertet

Publikimi i ri nga ALTAX për ndërtimin dhe trajtimin tatimor në Shqipëri, i azhornuar

Pas monitorimit të ecurisë së legjislacionit tatimor dhe rregullator për ndërtimin, si proces dhe si produkt i shitshëm në tregun shqiptar, ekspertët tanë hartuan një matërial të përpunuar nga të dhënat dhe publikimet ligjore online, nga përpunimet e ekspertëve fiskalë...

Kush duhet ta vendosë pagën minimale dhe si duhet ta bëjë këtë?

Paga minimale është bërë një mënyrë e pranuar për të trajtuar ekstremet e pagave të ulëta në shumë vende, por ka ndryshueshmëri të konsiderueshme në mënyrën se si përcaktohen pagat minimale në mbarë botën. Metodat përfshijnë formulat, përcaktimin e normës...

Takimi me Kryetarin e Bashkisë Berat mbi fillimin e bashkëpunimit për projektin e monitorimit social

Në kuadër të takimeve me Kryetarët e Bashkive për zbatimin e projektit “Monitorimi Social përmes këndvështrimit qytetar” një grup i ekspertëve të cilët po zbatojnë këtë projekt përmes krijimit të marëdhënieve dhe pikave të komunikimit me drejtues dhe punonjës të...

error: