Tag - dogana

Referencat doganore dhe menaxhimi sipas rriskut

Çdo mekanizëm procedurash për referencat doganore përbëhet nga dy komponentë kryesorë: praktika ligjore dhe përvojat më të mira të zbatuara, si dhe sistemi që zbatohet realisht nga administrata. Por, nisur nga zbatimi korrekt i procedurave doganore duhet që jo vetëm të...

error: