Tag - akciza

Barra tatimore në Shqipëri, 2023

Buxhetet e përvitshme në Shqipëri kanë prezantuar barra fiskale[1] të ndryshme, të cilat përfshijnë si barrën tatimor, po ashtu edhe barrën jo tatimore[2]. Në vitet e fundit, buxheti i shtetit ka synuar reduktimin e shpejtë të deficitit...

Treguesit fiskalë të buxhetit të shtetit për 2023 sipas një vështrimi civil

Përpara disa kohësh, ekspertët tanë analizuan treguesit paraprakë të buxhetit të shtetit për 11-mujorin 2023[1] dhe ne e konsideruam performancën buxhetore përballë disa rrisqeve që mund të konsiderohen në një panoramë vjetore të buxhetit si vijimësi e asaj...

Efektet financiare nga miratimi i paketës fiskale 2023 për individët, bizneset dhe Buxhetin e Shtetit

Nga llogaritja e përmbledhur mbi efektet e paketës fiskale 2023, sipas tabelës për të katër ligjet që kanë edhe efekte direkte buxhetore dhe financiare për individët dhe bizneset, sipas llogaritjeve që përkojnë në pjesët kryesore (përveç projekt-ligjit për TVSH) me...

error: