Tag - Fiskalisti

Buletini Fiskalisti 6

Ky publikim eshte numri 6 i Volumit 1 te Buletinit Fiskalisti pergatitur nga stafi i Qendra ALTAX. Fiskalisti 6 eshte publikimi i ALTAX, duke trajtuar rregulla, sqarime, tema diskutimi, libraria dhe edukimi online, si  dhe vendime të bazuara në zbatim të legjislacionit tatimor, si...