Fiskalisti – Volumi 1, Numri 10-11-12, 2018

Ky publikim është numri 10-11-12 i Volumit 1 të Buletinit Fiskalisti, pregatitur nga stafi i Qendrës ALTAX.

Fiskalisti 10-11-12 është publikimi i ALTAX, duke trajtuar rregulla, sqarime, tema diskutimi, libraria dhe edukimi online, si  dhe vendime të bazuara në zbatim të legjislacionit tatimor, si dhe çështje të tjera fiskale të interesit të përgjithshëm.

Category: Etiketa: ,

Përshkrim

KËTË NUMËR FiskaListi JU PREZANTON KËTA TITUJ DHE TEMA PËR LEXIM:
               
LAJME NGA SHQIPËRIA            
Paketa Fiskale 2019. Të reja dhe diskutime        
LIBRARIA E ALTAX CENTER            
Legjislacioni tatimor shqiptar 1991 – 2002        
Taxation trends in Western Balkans, 2016        
Tax Notes for Construction Industry in Albania        
Economic growth in Albania: Influencing factors yesteraday, today and tomorrow  
PËRMBLEDHJE NGA SISTEMI GJYQËSOR EVROPIAN MBI TVSH    
EU COURT CASES OF PARTICULAR INTEREST FOR DIRECT TAXATION              
DISKUTIMI ME JU            
A DO TË SJELLIN REFORMAT E QEVERISË REZULTATET E PRITURA?              
LAJME NGA KOSOVA            
ATK dhe puna e bazuar te rrisku          
Buxheti kosovar i 2019, ndryshim prioritetesh për investimet    
Pakoja fiskale 2015 dhe efektet pas tre viteve      
EDUKIMI ONLINE me ALTAX          
TAKSAT VS. TARIFAT NË SHQIPËRI              
BLOGET MË TË LEXUAR NË GUSHT – SHTATOR 2018      
INEQUALITY AND POTENTIALLY PAINFUL REFORMS      
ANALIZA E TAKSAVE DHE PARASHIKIMI I TË ARDHURAVE: ÇFARË TË ANALIZOHET SË PARI?
PROGRESIVITETI I TAKSIMIT PËRMES RISHPËRNDARJES SË TË ARDHURAVE