Fiskalisti – Volumi 1, Numri 9, 2018

Ky publikim është numri 9 i Volumit 1 të Buletinit Fiskalisti, pregatitur nga stafi i Qendrës ALTAX.

Fiskalisti 9 është publikimi i ALTAX, duke trajtuar rregulla, sqarime, tema diskutimi, libraria dhe edukimi online, si  dhe vendime të bazuara në zbatim të legjislacionit tatimor, si dhe çështje të tjera fiskale të interesit të përgjithshëm.

Category: Tag:

Përshkrim

Ky publikim është numri 9 i Volumit 1 të Buletinit Fiskalisti, pregatitur nga stafi i Qendrës ALTAX.

Fiskalisti 9 është publikimi i ALTAX, duke trajtuar rregulla, sqarime, tema diskutimi, libraria dhe edukimi online, si  dhe vendime të bazuara në zbatim të legjislacionit tatimor, si dhe çështje të tjera fiskale të interesit të përgjithshëm.

KËTË NUMER FISKALISTI JU PREZANTON KËTA TITUJ DHE TEMA PËR LEXIM:
LAJME NGA SHQIPËRIA
Legjislacioni tatimor shqiptar për Tatimin mbi pronën
Tatimi mbi pronën, dhurimi dhe trashëgimnia
LIBRARIA E ALTAX CENTER
Legjislacioni tatimor shqiptar 1991 – 2002
Taxation trends in Western Balkans, 2016
Tax Notes for Construction Industry in Albania
Barra tatimore për profesione të lira
PËRMBLEDHJE NGA SISTEMI GJYQËSOR EVROPIAN MBI TVSH
VAT EU COURT DECISIONS AND COMMENTS
DISKUTIMI ME JU
KRIZA FINANCIARE MUND TË VIJË PËRSËRI.  EDHE NË SHQIPËRI?
LAJME NGA KOSOVA
Tatimi mbi pronën e paluajtshme në Kosovë
Kosovarët derdhin 1.1 miliard Euro për buxhetin për 9-muaj
EDUKIMI ONLINE me ALTAX
KRITERET E PËRCAKTIMIT TË VENDIT TË FURNIZIMIT PËR SHËRBIMET
BLOGET MË TË LEXUAR NË GUSHT – SHTATOR 2018
TAKSAT DHE INVESTIMET JANË NË PËRPJESTIM TË DREJTË
BEHIND MERGING TWO TAX AGENCIES IN ALBANIA
NJERËZIT E ZGJUAR DHE TREGU