Mbi tatimin mbi vlerën e shtuar në Shqipëri, 2011

Nëse marrim në konsideratë periudhen kur llogaritet kjo vlerë e shtuar, atëherë duhet të kuptohet se administrimi i TVSH nevojitet që të ketë një analizë administrative dhe reagim mbi mënyrën se si zbatohen principet kryesore të hyrjes dhe daljes së TVSH, përjashtimet dhe skemat e shtyrjes, si dhe zbatimet e shkalleve te ndryshme bashke me bazën e ngushtë që aktualisht ajo përfaqeson ne raport me ekonominë në tërësi.

Category: Etiketa: ,

Përshkrim

Nuk mundet të ketë një tatim mbi konsumin efektiv mëse nuk zbatohet mbi një bazë sa më të gjerë duke krijuar kushtet për barazi në treg dhe korigjim te shtremberimeve gjatë procesit të administrimit te TVSH