-50%

Barra tatimore në Shqipëri, Kosovë dhe Ballkan 2017

Original price was: 8 €.Current price is: 4 €.

Dita e Lirisë Fiskale në Shqipëri, 2017
Dita e Lirisë Fiskale në Kosovë, 2017 dhe Dita e Lirisë Fiskale në Ballkan 2017
Barra tatimore në Shqipëri dhe Kosovë, sipas qarqeve/regjioneve
Barra tatimore mes vendeve të Ballkanit dhe investimet e huaja.

Përshkrim

Trajtimi i barres tatimore duke e parashtruar si një barrë tatimore, e cila vjen nga politika fiskale e vendeve te Ballkanit dhe të Shqipërisë dhe Kosovës, por edhe si barrë tatimore që vjen si pasojë e efektit në procesin e zbatimit të politikës fiskale.

Në varësi të shpërndarjes së saj prezantohet edhe pozicioni i qarqeve të Shqipërisë dhe regjioneve të Kosovës, të cilat janë mbartëse të barrës fiskale nëpërmjet bizneseve që janë në juridiksionet e tyre.

Dita e Lirisë Fiskale është efekti i barrës fiskale e shtrirë gjate vitit fiskal, e cila mësohet me detaje nëpërmjet leximit të publikimit nga ALTAX.