Pronësi fizike dhe trajtimet tatimore në Shqipëri

…disa raste nga jeta e përditshme e transaksioneve që lidhen me transferimin e ponës, dhurimin e pronës dhe parasë, dhënien me huapërdorje dhe me qera dhe një trajtim tatimor të tyre…

Category: Etiketa: , ,

Përshkrim

Shikoni kuptimin e transferimit të pronës, dhurimit të pronës, huaperdorja, si dhe konseguencat fiskale nisur nga tjetërsimi i pasurisë. Nëse deri më sot këto transaksione janë trajtuar në pak raste të sqaruara nëpërmjet udhëzimeve zyrtare, ky tekst ju sqaron në detaje çfarë duhet ditur në situata specifike, që nuk përfshihen ne interpretimet e bëra publike.