-50%

Barra tatimore në Shqipëri dhe Kosovë, 2016

Original price was: 8 €.Current price is: 4 €.

Dita e Lirisë Fiskale në Kosovë dhe vendet e tjera të Ballkanit
Barra tatimore në Shqipëri, sipas qarqeve në vitin 2015. Krahasimi me vendet e ballkanit.

Përshkrim

Ky dokument prezanton rezultatet e metodologjisë së përdorur nga ekspertët e Nismës ALTax për llogaritjen e Ditës së Lirisë Fiskale, 2016. Një vlerësim i kësaj natyre bëhet për here të katërt në Shqipëri dhe ka hyrë në rrugën e traditës nga Nisma ALTax në ambientin ekonomik-fiskal shqiptar.

Objekti i prezantimit është niveli i barrës tatimore nga njëri qark në tjetrin, duke treguar për mundësinë që duhet të kenë në rritjen e të ardhurave nëpërmjet krahasimit me qarqe të ngjashme, në funksion të financimit të shpenzimeve për investime lokale dhe qendrore. Nga ana tjetër, secili qytetar që është kontributor në buxhetin e shtetit duhet të njihet me barrën tatimore që mban në raport me qytetarët në qarqet e tjera shqiptare dhe shtetet e Ballkanit, si dhe specifikisht Kosovën.

Rezultatet e këtij studimi janë të bazuara mbi të ardhurat e realizuara nga rezidentët sipas rezidencës ku ata janë, pa përjashtuar edhe të ardhurat tatimore nga tatimpaguesit e mëdhenj të vendit (të përfshira sipas adresës së rezidencës), të cilët plotësojnë afër 50% të gjithë totalit të të ardhurave tatimore për të dy nivelet e administrimit tatimor