Fiskalisti – Numri 2 i Buletinit Fiskal 2018

Fiskalisti – Numri 2 i Buletinit Fiskal 2018

Ky eshte numri i dyte i edicionit te publikimeve periodike nga Qendra ALTAX.

FiskaListi është krijuar  për të njoftuar rregullat ligjore dhe procedurat tatimore, fiskale dhe më gjerë, si dhe për të publikuar Vendime te gjyqësorit, Urdhrat dhe akte nënligjore tatimore dhe doganore, Marrëveshjet Tatimore, Legjislacionin dhe komente tatimore, si dhe çështje të tjera fiskale të interesit të përgjithshëm.

Fiskalisti do të azhornojë lexuesin e saj me të rejat dhe diskutimet nga arena fiskale shqiptare në Shqipëri dhe Kosovë.

Publikime të tjera që përfshihen janë të natyrës së analizës, ku shkrimet më të lexuara dhe të komentuara të muajit do të paraqiten me shkurtime në këtë Buletin.

Statistikat fiskale dhe tregues të barrës fiskale dhe më shumë se këto statistika do të jenë të përhershme te FiskaListi, me qëllim transparencën dhe analizën bazuar mbi to.

Materialet që i përkasin Kosovës janë pjesë e një posti të veçantë për ata që kërkojnë informacione specifike mbi zhvillimet tatimore dhe doganore në Kosovë. Ky material jepet me përzgjedhjen që ka bërë në regjistrimin e tij kërkuesi i informacionit

Publikimi del një herë në muaj dhe mirëmbahet nga stafi i Qendrës ALTAX. Përmbajtja e FiskaListit përmblidhet një herë në 4 muaj, e cila mund të shpërndahen (email) sipas regjistrimeve apo kërkesave.

Është vizioni i Qendrës ALTAX për të publikuar te FiskaListi gjithë problematikat e rëndësishme të nevojshme për një transparencë në ndikimin e zbatimit uniform të legjislacionit fiskal.

Këtë muaj FiskaListi prezanton:

Nga Shqipëria prezantohet

Kuadri Makroekonomik dhe Fiskal 2019-2021

Nomeklatura e Kombinuar e Mallrave 2018

Për vlerësimin e mallrave doganore

Edukim Online – Taksat vs. Tarifat në Shqipëri

Libraria e ALTAX

Publikime të sistemit gjyqësor – Volumi 2

Nga Kosova prezantohen

të rejat e administratës tatimore dhe doganat e Kosovës.

Me interes mund të lexoni:

Libraria ALTAX

Shkrimet më të lexuara të muajit Janar 2018

Publikimet e fundit nga ALTAX

Te plotë e lexoni nëse klikoni KETU!

Shpërndaje këtë postim

Leave a Reply


error: